Süd vəzinin forması və simmetriyası.

Süd vəzinin forması və simmetriyası.

Süd vəzinin əsas funksiyası südün istehsalı və ifrazıdır. Bu səbəbdən süd vəzi ifrazat vəzi olaraq qəbul edilir və süd vəzisi olaraq adlandırılır.Cüt orqandır və süd vəzisinin üst hissəsində çıxıntı olaraq görünür. Göz yaşı damlası formasındadır və uzantası- quyruq hissəsi- qoltuq altına kimi uzanır. (aksillaya) Mərkəz hissəsində areola adlandırılan (gilə ) tünd bir halqa və ifrazat vəzinin kanalının sonlandığı süd vəzi giləsi vardır.

Həm kişilər həm qadınlar süd vəzisi ilə doğulurlar və keçid dövrünə kimi hardasa heç dəyişmədən qalırlar. Keçid dövründən sonra qadınlarda süd vəzinin inkişafı ikinci cinsi inkişafla əlaqəli olaraq davam edər və süd vəzilər yalnızca hamiləlikdə tam dolğunlaşarlar.

Ortalama olaraq qadının süd vəzisi 0.5 kiloqramdır və həcmi 600 ml qədərdir.Ancaq bu ortalama dəyərlər hər qadın üçün şamil olunmur. Bədəni A şəklində olan bir qadındaki süd vəzisi 150 ml ikən bədəni D şəklində olan qadında 1900 ml-yə qədər olabilərlər.
Yerin cazibə qüvvəsinə görə süd vəziləri göz yaşı damcısı formasındadırlar. Alt hissəsində genişlənmə görülərkən, üst hissə daha sabit və düzdür.Hamiləlik və süd vermə dövrü istinadır. Süd vəzinin forması böyük ölçüdə süd vəzinin xarakterinə dərinin keyfiyyətinə, (qalınlıq və elastiklik ) hüceyrə dəstəyinə və süd vəzinin ( döş qəfəsi ) formasına bağlıdır.
Əzələlər süd vəzinin formasına təsir etmədikləri üçün, süd vəzinin dəyişdirə biləcək bir idman növü yoxdur.
Tam süd vəzi simmetriyasına sahib olan çox az qadın vardır. Çox hallarda süd vəzilərinin böyüklüyü ( həcmi ) forması və süd vəzisindəki yeri və bunlarla birlikdə süd vəzi giləsi və areolanın böyüklüyü və forması baxımından fərqlilik görünür.
Bu təbii fərqliliyə süd vəzi assimmetriyası adı verilir və bu vəziyyətin irsi faktorları və yeniyətməlik dövründəki hormonal təsirdən qaynaqlandığı düşünülür. Süd vəzisinin inkişafının bəlirləyən əsas faktor ostrogendir və inkişaf zamanı süd vəzilərinin assimetriya olması son dərəcə təbii və normaldır. Daha sonrasında inkişafla birliktə bu assimmetriya azalır və süd vəziləri böyük ölçüdə oxşarlıq qazanırlar. Buna baxmayaraq qadınların 4-də 1-ində inkişaf tamamlandıqdan sonra da sağ və sol süd vəzisi arasında ölçü və forma fərqi olur.

Bir qadının süd vəziləri arasında ən çox 5-də birlik fərq olması təbiidir və çox qadında demək olarki bu fərqlilik vardır.

 Onlayn Konsultasiya Haqqında Önəmli Qeydlər

SÜD VƏZİ XƏRÇƏNGİ
Süd vəzisi əməliyyatının həyata keçirilməsinin yeganə xəstəliyi "Süd vəzi" xərçəngidir. Süd vəzisinin xərçəng xəstəliyindən başqa əməliyyatı vacib sayılan ciddi bir xəstəliyi yoxdur.
SÜD VƏZİ XƏRÇƏNGİ
Süd vəzisi əməliyyatının həyata keçirilməsinin yeganə xəstəliyi "Süd vəzi" xərçəngidir. Süd vəzisinin xərçəng xəstəliyindən başqa əməliyyatı vacib sayılan ciddi bir xəstəliyi yoxdur.
ƏLAQƏ

+90 532 234 43 66
+90 541 411 90 00
+90 212 296 33 96
bilgi@drkocer.com
 Teşvikiye Mah.
Hakkı Yeten Caddesi No:15
Doğu İş Merkezi Kat:8 D:17
Fulya, Şişli - İstanbul

+90 532 234 43 66
+90 541 411 90 00
+90 212 296 33 96
bilgi@drkocer.com
 Teşvikiye Mah.
Hakkı Yeten Caddesi No:15
Doğu İş Merkezi Kat:8 D:17
Fulya, Şişli - İstanbul

BİZİ İZLƏ